درباره ما

در راستای عمل به منظور علمی شهرداری سنندج، اصلاح ساختار مطالعات و پژوهش شهرداری سنندج نیز توسط این مرکز آغاز گردید و پژوهشی در حوزه مدیریت شهری تهیه و تدوین شد. با توجه به مأموریت‌ها و وظایف جدید مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر سنندج، تشکیلات سازمانی جدیدی در قالب مدیریت‌های مطالعات و برنامه‌ریزی جهت شناسایی و احصاء مسائل و مشکلات ‌شهر سنندج و ایجاد اتاق‌های فکر موضوعی و تخصصی برای دستیابی به مناسب‌ترین راه‌های حل این مسائل و مشکلات پیش‌بینی گردیده است. مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر سنندج در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه علم و توسعه دانش‌محور با تجمیع برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های پژوهش و مطالعات شهرداری سنندج در این مرکز و زیر نظر مستقیم شهردار سنندج با تأکید بر شعار جهاد علمی در حوزه مدیریت شهری، فصل نوینی از توسعه مدیریت شهری مبتنی بر دانایی محوری و کاربست مدل‌های توسعه پایدار شهری را آغاز کرده است. بر این اساس افق تحقق چشم‌انداز توسعه دانش‌محور در حوزه مدیریت شهری بیش از پیش نزدیک تر و پر امید تر شده است

اهداف مرکز

اخبار مرکز

معرفی مرکز

«تأمین کننده نیازهای پژوهشی و پشتیبان فکری (کلیه) اقدامات شهرداری سنندج و کسب جایگاه مرجعیت برای سایر شهرداری های همجوار»
محورهای اصلی با توجه به 5 هدف تعیین‌شده‌اند که عبارت‌اند از:
• هدف 1- ارتقای کیفی پروژه¬های مطالعاتی و تسریع در انجام آن‌ها
• هدف 2- اثربخش نمودن نتایج مطالعات در فعالیت‌های شهرداری
• هدف 3- توسعه تعاملات داخلی و خارجی مرکز
• هدف 4- جذب نخبگان و تعامل با صاحب‌نظران و فرهیختگان داخلی و خارجی و تمرکز بر مدیریت منابع انسانی
• هدف 5- تجهیز و توسعه مرکز

مقالات

اعضاء مرکز

لیست اعضاء
مهندس هیوا حسینی
رزومه

مهندس هیوا حسینی

عضو : شورای پژوهشی 
دکتر عبدالناصر شجاعی
رزومه

دکتر عبدالناصر شجاعی

عضو : شورای پژوهشی 
دکتر عباد روحی
رزومه

دکتر عباد روحی

عضو : شورای پژوهشی 
دکتر سعید خانی
رزومه

دکتر سعید خانی

عضو : شورای پژوهشی 
دکتر صلاح الدین ویسی
رزومه

دکتر صلاح الدین ویسی

عضو : شورای پژوهشی 
مهدی رازپور
رزومه

مهدی رازپور

عضو : شورای پژوهشی 
دکتر پرویز کفچه
رزومه

دکتر پرویز کفچه

عضو : شورای پژوهشی 
دکتر کیومرث حبیبی
رزومه

دکتر کیومرث حبیبی

عضو : هیات امناء 
دکتر هوشنگ دباغ
رزومه

دکتر هوشنگ دباغ

عضو : رئیس هیات امناء 
سید غریب سجادی
رزومه

سید غریب سجادی

عضو : هیات امناء 

حامیان